Wednesday, January 24, 2007

My song-

Gi higugma
Ko Ikaw, O Dios,
Ug simbahon
Ko Ikaw, O Dios.

Pagkalipay
Sa Imong dungog,
Nagadayeg ko
Kanimo, O Dios.

I have been singing this over and over lately.
It has become my song.....

No comments: